Fönsterputs 

Vi utför alla typer av fönsterputs, även höghöjdsarbeten inom- och utomhus. Detta med för ändamålet godkänd utrustning. Våra uppdragsgivare återfinns bland företag och förvaltning.

Kontakta oss gärna om ni är intresserad av våra tjänster.
Högkvalitativ fönsterputs i skiftande miljöer
Vi har stor erfarenhet av arbeten i kulturhistoriskt ömtåliga miljöer, t.ex. Haga slott, Regeringskansliet och Sagerska Palatset.