Fönsterputs

Högkvalitativ fönsterputs i skiftande miljöer

Vi utför alla typer av fönsterputs, även höghöjdsarbeten inom- och utomhus. Detta med för ändamålet godkänd utrustning. Våra uppdragsgivare återfinns bland företag och förvaltning.

Vi har stor erfarenhet av arbeten i kulturhistoriskt ömtåliga miljöer, t.ex. Haga slott, Regeringskansliet och Sagerska Palatset.

Ultarent vatten

Vi använder ultrarent vatten, även känt som renat vatten. Det är en innovativ teknik inom fönsterputsning, som effektivt kan avlägsna smuts och föroreningar utan behovet av rengöringsmedel. Det är inte bara miljövänligt, utan lämnar fönstren rena och strimfria. Tekniken tillåter oss att rengöra höga fönster säkert från marknivå.