Glasrekonditionering

Med glasrekond återställer vi fönstret i sitt ursprungliga skick

  • Ärgningar

  • Oxideringar

  • Kalkbeläggningar

Vi utför dessa arbeten på alla typer av glasade ytor, t.ex. glastak, glasfasader och glaslanteniner.​​ Av hänsyn till miljön använder vi miljöanpassade produkter.

Glasrekonditionering före och efter

Den vänstra sidan är rekonditionerad och den högra sidan är obehandlad.

När traditionell fönsterputs inte räcker till

Arbetet genomförs på plats med moderna maskiner och miljömärkta produkter. Den rengjorda ytan kan jämföras med ett nyinsatt glas.

Vill du veta mer om glasrekonditionering, kontakta oss gärna. Vi ser gärna att vi tillsammans med er får möjlighet att diskutera ett framtida samarbete.

Kontakt